CoSIM_index

 

Antenski stubStub_CoSIM

CoSIM systems d.o.o. u Banjoj Luci - naselje Gornja Česma posjeduje funkcionalan Antenski stub visine 24m. Objekat je na odličnoj lokaciji, a navodimo neke bitne prednosti:

Lokacija i karakteristike

Pokrivenost VHF signalom