CoSIM_index

 

Alarmni i nadzorni sistemi i vatrodojavaImgParadox1

Kao zastupnici Paradox alarmnih sistema kupcima možemo ponuditi potpunu tehničku zaštitu imovine i objekata. Mogući su tipovi zaštite i izrada projekta za sve vrste objekata sa naprednim mogućnostima senzora i procesiranja signala. Kao glavnu referencu uzimamo zaštitu baznih stanica mobilne telefonije za Telekom opratere u BiH.
Nadzorni sistemi u vidu kamera i zapisa tih snimaka takođe zauzimaju značajan dio naše ponude:  dnevno/noćno snimanje, osjetljivost na pokret, podesiva rezolucija i druge opcije.
U sklopu alarmnih sistema pored protivprovalne zaštite imamo vatrodojavnu, protivpoplavnu zaštitu  kao i zaštitu od otrovnog gasa ( dojava na ugljen – monoksid, metan i dr. ).
Svi ovi sistemi se mogu uvezati u komunikacioni sistem i kontrolisati sa udaljenih lokacija preko računara, laptopa ili mobilnih telefona moderne generacije.