CoSIM_index

 

Program NOTAR je kompletno softversko riješenje za vođenje notarskih kancelarija, namjenjen je za vodjenje notarskih upisnika, imenika i drugih evidencija, potpuno prilagođen zakonima i propisima RS i FBiH. Dizajniran je za mrežni rad (istovremeni rad na dva ili više računara) sa kontrolom i evidencijom pristupa programu od strane zaposlenih radnika, pri čemu korisnici mogu imati različite nivoe pristupa samom programu.
Program je dizajniran modularno, sa željom, da se tokom upotrebe uvaže i implementiraju sve prihvatljive primjedbe korisnika.
Program aktivno koristi znatan broj notarskih kancelarija, tako da je u potpunosti testiran i sve korisne primjedbe naših korisnika su prihvaćene i implementirane. Na osnovu zahtjeva naših korisnika napravili smo i programski modul koji služi za skeniranje ličnih karti.

Program NOTAR omogućava:ImgNotar

Tehnička podrška