CoSIM_index

 

Motoraola

Motorolin "Canopy" sistem se bazira na bežičnoj broadband tehnologiji koja obezbjeđuje pristup računarskim mrežama velikim brzinama. Dizajnirana je da pruži povoljnu, pouzdanu i brzu konekciju klijentima čak i na lokacijama gdje ne postoji mrežna infrastruktura. Ključne komponente "Canopy" Point-to-Multipoint sistema su AP (Access Point) i SM (Subscsriber Module) koji mogu ostvariti vezu na razdaljinama do 8 km (bez antene) ili 56 km (sa antenom). Pored ovoga, podržan je i Point-to-Point režim rada sa Backhaul Unit modulom koji se obično koriste kao backbone mreže.