CoSIM_index

 

Laboratorija za kalibaciju etilometara ImgLab1

Predstavlja samostalnu organizacionu cjelinu koja svoju djelatnost obavlja unutar preduzeća CoSIM systems d.o.o.
Pružanje usluga kalibracije etilometara, Laboratorija vrši zadovoljavajući potrebe i zahtjeve klijenata  u skladu sa zakonskom regulativom,  kroz izgrađeni sistem upravljanja kvalitetom koji je odobren (posjedujemo licencu) od strane nadležnog organa – Zavoda za metrologiju Republike Srpske.
Svi zaposleni u Laboratoriji za kalibraciju etilometara, rukovodioci i tehničko osoblje, su obučeni i posjeduju potrebne sertifikate za obavljanje poslova u Laboratoriji.
U Laboratoriji su ustanovljene procedure koje obezbjeđuju nepristrasnost pri radu, kompetentnost, odgovarajući i odgovornost za tehničke aktivnosti, kao i zaštitu povjerljivih informacija i vlasničkih prava njegovih klijenata.

Laboratorija za kalibaciju radaraImgLab2

Laboratorija za kalibraciju radara CoSIM systems, u ovoj fazi svog razvoja, bavi se isključivo pružanjem usluga kalibracije radara.
Za obavljanje djelatnosti Laboratorija koristi savremene mjerne instrumente, čija se metrološka svojstva periodično provjeravaju od strane akreditovanih Metroloških laboratorija, koji su, uz obučeno osoblje koje posjeduje vještine i iskustvo,  garancija kvaliteta pruženih usluga kijentima.
Kadrovi zaposleni u Laboratoriji su stručni i visoko obrazovani za ovu vrstu posla i permanentno se usavršavaju u inostranstvu kako bi bili osposobljeni za kalibrisanje novih savremenih uređaja.

Laboratorija za mjerenje zračenja ImgLab3

CoSIM systems posjeduje licencu za mjerenje nejonizujućeg elektro magnetnog zračenja izdatu od strane nadležnog organa Ministarstva Zdravljau i  bavi se pružanjem usluge mjerenja štetnog zračenja.
Za obavljanje ove djelatnosti koristi savremene mjerne instrumente, koji se periodično provjeravaju od strane akreditovanih Metroloških laboratorija. Osoblje koje stručno osposobljeno za rad na ovim poslovima garancija su kvaliteta pruženih usluga kijentima.
Kadrovi zaposleni na ovim poslovima i su stručni i visoko obrazovani i stalno se usavršavaju kako bi pratili moderne trendove u ovoj oblasti.